Οι πισίνες με υπερχείλιση ονομάζονται έτσι γιατί πολύ απλά επιτρέπουν στο νερό να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της κατασκευής . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρχικά να δίνει όγκο στην πισίνα μας , να την ομορφαίνει και τέλος και σημαντικότερο να της δίνει μόνιμα καθαρό και διαυγές νερό.
  Στις πλαινές φωτογραφίες διακρίνονται διαφορετικά είδη  υπερχειλίσεων όπως
 -  με σχισμή και το νερό να ρέει σε κρυφό  αύλακα
 -  με μαρμάρινη  σχάρα υπερχείλισης
 -  υπερχείλιση με αβαθή αύλακα και συλλογή του νερού από τοπικές απορροές
 -  με κρυφό αύλακα υπερχείλισης κάτω από μαρμάρινη πλάκα ή ντεκ.