Από τον τομέα των ανακατασκευών  δεν θα μπορούσαν  να λείπουν οι κατοικίες μας.
Πολλοί  άνθρωποι  καθημερινά θέλουν  να βελτιώσουν ή να αλλάξουν  την καθημερινότητα τους , ανακαινίζοντας
την οικία τους.
Μιά ανακαίνιση η οποία μπορεί να ξεκινήσει απλά με  μια επαναβαφή ... ή μέχρι και σε μία γενική ανακατασκευή όλου του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Εμείς γνωρίζοντας καλά όλες τις ανάγκες σας , σας παρέχουμε γρήγορες και οικονομικές λύσεις .