Καθημερινά  αντιμετωπίζουμε πρόβλημα  με υπόγειους χώρους κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
Η  εξειδίκευση  μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε εύκολα και ριζικά το πρόβλημα σας .