Πρόκειται  για  ειδικές επισκευές και μονώσεις σε αντιμετώπιση  δύσκολων προβλημάτων.  Με υλικά τα οποία δεν συνεργάζονται εύκολα μεταξύ τους.