Δαπεδοστρώσεις  σε εξωτερικούς χώρους ( πλακιδίων , μαρμάρων , επιχρισμάτων , τσιμεντοκονιών , πλακών πεζοδρομίων )
Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου (ρίξιμο μπετόν , κατασκευή  ραμπών , πεζουλιών )